Cristo crucificado. Atribuido a Francisco de Ocampo. Parroquia de San Benito Abad. Castilleja de Guzmán (Sevilla)